دادستان بروجرد با بیان اینکه تخلفات انتخاباتی در بروجرد اندک بودگفت: برای انتخاباتی سالم تلاش می شود.

مهدی محمدی در گفت و گو با خبرنگار بازتاب بروجرد اظهار داشت: چند روز از تبلیغات نامزدهای انتخاباتی می گذرد و با توجه به این که از قبل تذکرات لازم داده شده که نامزدها و هواداران آنها در هنگام تبلیغات، طبق قانون رفتار کنند خوشبختانه بسیاری از نامزدها به این موارد توجه کرده اند.

وی افزود: البته در این راستا تخلفات تبلیغات انتخاباتی وجود داشته و در این راستا پرونده هایی تشکیل و در دست بررسی است اما تعداد تخلفات انتخاباتی در بروجرد بسیار اندک بوده و این نشان دهنده این است که رعایت اخلاق را مد نظر داشته اند.

دادستان بروجرد عنوان کرد: با توجه به این که بررسی و بازرسی ها هر روز از ستادها در سطح شهر انجام می شود گویای این است که تبلیغات بر روی ریل آرامش حرکت می کند.

وی با تاکید بر برگزاری یک انتخابات سالم گفت: امروز آخرین روز تبلیغات نامزدهای انتخاباتی است و از فردا تبلیغات ممنوع بوده و روز جمعه رای گیری انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی لازم انجام و تمهیدات لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم فراهم شده است تصریح کرد: افرادی که به هر دلیلی در هنگام برگزاری انتخابات تخلفاتی انجام دهند، پرونده تخلفاتی تشکیل و حتما برخورد می شود.

انتهای پیام/