مسئول بسیج جامعه پزشکی بروجرد گفت: به دنبال شیوع کرونا ۲۵ پزشک و پرستار در بروجرد داوطلب خدمت به بیماران کرونایی در بیمارستان شدند.

عبدالستار فتحی در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: از همان روزهای نخست شیوع کرونا در کشور، مدافعان سلامت همه تلاش خود را انجام دادند و همچنین جهادگران سلامت برای خدمت رسانی اعلام آمادگی کردند.

وی اضافه کرد: در همین راستا ۲۰۰ نفر از پزشکان، پرستاران و ماما در بخش های مختلف برای خدمت وارد کار شده که تعدادی در بخش نمونه گیری از بیماران و تعدادی دیگر از جهادگران سلامت در غربالگری و تب سنجی همکاری کردند.

مسئول بسیج جامعه پزشکی بروجرد تصریح کرد: علاوه بر خدمت رسانی جهادگران سلامت، ۲۵ پزشک و پرستار نیز داوطلب خدمت در بیمارستان شده اند که همه این افراد  با دارا بودن روحیه جهادی در میدان مبارزه با کرونا حضور دارند.

فتحی اظهار داشت: جهادگران سلامت در طول سال نیز با حضور در مناطق محروم خدمات درمانی مورد نیاز را برای مردم ارایه می دهند و این بار نیز برای مقابله با کرونا و خدمت رسانی در این بخش مشغول هستند.

وی بیان کرد: روز به روز بر آمار افرادی که داوطلب خدمت در این روزهای سخت کرونایی هستند، افزوده می شود و جهادگرانه در این مسیر آستین همت را برای خدمت رسانی بالا زده اند .

انتهای پیام/