سرهنگ حسنوند سرپرست سپاه ناحیه بروجرد در مصاحبه با بازتاب بروجرد گفت: به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه بروجرد و جهاد کشاورزی شهرستان، گروههای جهادی بسیج و اهالی روستا کانال آبرسانی روستای قلعه میرزاعلی با متراژ بیش از ۲۰۰۰ متر با هزینه ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

سرهنگ حسنوند سرپرست سپاه ناحیه بروجرد در مصاحبه با بازتاب بروجرد گفت: به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه بروجرد و جهاد کشاورزی شهرستان، گروههای جهادی بسیج و اهالی روستا کانال آبرسانی روستای قلعه میرزاعلی با متراژ بیش از ۲۰۰۰ متر با هزینه ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.