سرهنگ حسنوند سرپرست سپاه ناحیه بروجرد در مصاحبه با بازتاب بروجرد گفت: یک باب منزل مسکونی در یکی از مناطق محروم بروجرد به مساحت ۷۰ مترمربع با اعتبار ۴۵ میلیون تومان به همت بسیج سازندگی ناحیه بروجرد و گروههای جهادی بسیج در هفته دفاع مقدس افتتاح و به بهره برداری رسید.

سرهنگ حسنوند سرپرست سپاه ناحیه بروجرد در مصاحبه با بازتاب بروجرد گفت: یک باب منزل مسکونی در یکی از مناطق محروم بروجرد به مساحت ۷۰ مترمربع با اعتبار ۴۵ میلیون تومان به همت بسیج سازندگی ناحیه بروجرد و گروههای جهادی بسیج در هفته دفاع مقدس افتتاح و به بهره برداری رسید.