به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس سرهنگ حسنوند سرپرست ناحیه مقاومت بسیج و دکتر مهرافزون رئیس اداره آموزش و پرورش بروجرد ضمن حضور در منزل خانواده های شهید حسین معطری و سید عباس خالقیان از مقام شامخ دو معلم شهید و خانواده های معزز ایشان تجلیل به عمل آوردند.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس سرهنگ حسنوند سرپرست ناحیه مقاومت بسیج و دکتر مهرافزون رئیس اداره آموزش و پرورش بروجرد ضمن حضور در منزل خانواده های شهید حسین معطری و سید عباس خالقیان از مقام شامخ دو معلم شهید و خانواده های معزز ایشان تجلیل به عمل آوردند.