عبدالحمید گودرزی مسئول مجمع مواکب بروجرد در گفتگو با بازتاب بروجرد گفت: مقام معظم رهبری اربعین را رسانه پرشتاب و پرقدرت عاشورا می دانند و اربعین حرکتی است که برای همه شیعیان درس دین شناسی و انسان شناسی است. وی گفت :با توجه به اینکه موکب های بروجرد همچون همه مواکب ایران به دلیل وجود […]

عبدالحمید گودرزی مسئول مجمع مواکب بروجرد در گفتگو با بازتاب بروجرد گفت: مقام معظم رهبری اربعین را رسانه پرشتاب و پرقدرت عاشورا می دانند و اربعین حرکتی است که برای همه شیعیان درس دین شناسی و انسان شناسی است.

وی گفت :با توجه به اینکه موکب های بروجرد همچون همه مواکب ایران به دلیل وجود ویروس کرونا که در جهان به وجود آمده است نتوانستند در کربلا و عراق حضور پیدا کنند و خدمت گزار زائرین آقا اباعبدالله الحسین باشند.


هشت موکب بروجرد بطور متمرکز در خیابان ساحلی شهید دستجردی منتهی به ورزشگاه ولایت ، با اجرای تمام پروتکل های بهداشتی برپا شده اند.

وی درادامه اظهار داشت : فعالیت موکب ها به مدت چهار شب است و در محوطه ورزشگاه ولایت نیز توسط بیت الزهراء(بسیج باب الحوائج) مراسم سوگواری اربعین برگزار میگردد.