امام جمعه بروجرد ضمن تبریک هفته بسیج به بسیجیان اظهار داشت: یکی از مهمترین و بزرگترین کارهایی که بسیج انجام داد پیروزی هشت سال دفاع مقدس بود،و این نتیجه اخلاص و ولایت پذیری و اطاعت از ولی فقیه زمان بود. حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی افزود: بسیجیان در مسیر آیات قرآن قدم برمیدارند، […]

امام جمعه بروجرد ضمن تبریک هفته بسیج به بسیجیان اظهار داشت: یکی از مهمترین و بزرگترین کارهایی که بسیج انجام داد پیروزی هشت سال دفاع مقدس بود،و این نتیجه اخلاص و ولایت پذیری و اطاعت از ولی فقیه زمان بود.

حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی افزود: بسیجیان در مسیر آیات قرآن قدم برمیدارند، زیر سلطه کفار نخواهند رفت و در برابر دشمن مقاومت میکنند.

امام جمعه بروجرد تاکید کرد: همانطور که بسیج در همه عرصه ها در کشور حضوردارددر این دوهفته نیزکه قوانین محدودیت کرونایی اجرایی می شودکمک شبکه بهداشت و مراکز اجرایی دهند و در ریشه کن کردن ویروس کرونا تلاش نماید.

حجت الاسلام حسینی افزود: بسیج بایستی در کنترل قیمت ها ورود پیدا کند و به کمک اداره صمت ، تعزیرات و بازرسی اوضاع را به نحو مطلوب کنترل نماید.