به گزارش بازتاب بروجرد در راستای فرایند یادگیری، یک عددتبلت با همکاری خیرین توسط حوزه مقاومت حضرت زنیب به دانش آموز کم بضاعت جهت ادامه تحصیل اهداء شد. همچنین ۱۰۰۰ بطری آب معدنی  توسط پایگاه شهید واعظی شهرک اندیشه به خادمان سلامت بیمارستان آیت الله بروجردی(ره) صورت گرفت .

به گزارش بازتاب بروجرد در راستای فرایند یادگیری، یک عددتبلت با همکاری خیرین توسط حوزه مقاومت حضرت زنیب به دانش آموز کم بضاعت جهت ادامه تحصیل اهداء شد.

همچنین ۱۰۰۰ بطری آب معدنی  توسط پایگاه شهید واعظی شهرک اندیشه به خادمان سلامت بیمارستان آیت الله بروجردی(ره) صورت گرفت .