به گزارش بازتاب بروجرد  در مراسمی با حضور مسئولان شهرستان بروجرد در بیت امام جمعه محترم شهرستان بروجرد بمناسبت هفته مبارک بسیج ، از مسئولان فعال و موفق بسیجی تجلیل به عمل آمد.

به گزارش بازتاب بروجرد  در مراسمی با حضور مسئولان شهرستان بروجرد در بیت امام جمعه محترم شهرستان بروجرد بمناسبت هفته مبارک بسیج ، از مسئولان فعال و موفق بسیجی تجلیل به عمل آمد.