افتتاح منزل مسکونی خانواده نیازمند به همت سپاه ناحیه بروجرد همزمان با هفته بسیج و در راستای نهضت محرومیت زدایی با حضور سرپرست ناحیه مقاومت بسیج شهرستان منزل مسکونی خانواده نیازمند افتتاح گردید. با همت سپاه ناحیه بروجرد و گروه جهادی پایگاه شهید آدینه یک باب منزل مسکونی ۷۵ متری به ارزش ۶۰ میلیون تومان […]

افتتاح منزل مسکونی خانواده نیازمند به همت سپاه ناحیه بروجرد

همزمان با هفته بسیج و در راستای نهضت محرومیت زدایی با حضور سرپرست ناحیه مقاومت بسیج شهرستان منزل مسکونی خانواده نیازمند افتتاح گردید.

با همت سپاه ناحیه بروجرد و گروه جهادی پایگاه شهید آدینه یک باب منزل مسکونی ۷۵ متری به ارزش ۶۰ میلیون تومان ساخته شد که امروز با حضور سرهنگ حسنوند افتتاح گردید.