ضدعفونی معابر توسط بسیجیان پایگاه مقاومت مسجدالنبی (ص) ،حوزه مقاومت یاسر در بروجرد انجام شد.

به گزارش بازتاب بروجرد به همت بسیجیان بروجرد در راستای مقابله با کرونا، عملیات ضدعفونی معابر انجام شد.