شرفی گفت: 10 دستگاه آسانسور غیر استاندارد در مسکن مهر بروجرد پلمب شد.

به گزارش بازتاب بروجرد عنایت شرفی با بیان اینکه ۱۰ دستگاه آسانسور مسکن مهر در بروجرد پلمب شد اظهار داشت: این تعداد آسانسور به دلیل داشتن نواقص بحرانی و مغایرت با استاندارد پلمب شد.

وی افزود: با توجه به ابلاغ اخطارهای مکرر نسبت به استانداردسازی آسانسورهای نصب شده در ساختمان ها و عدم اقدام در مهلت مقرر، با اخذ نظر مقام قضایی نسبت به پلمب آنها اقدام شد.

رئیس اداره استاندارد بروجرد تصریح کرد: به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خطرات احتمالی در مسکن مهر بروجرد روند پلمب و ممانعت از استفاده از آسانسورهای غیر استاندارد این مجتمع ها تا استاندارد سازی آنها ادامه خواهد داشت و در همین راستا تاکنون ۱۳ دستگاه آسانسور مسکن مهر پلمب شده است.

شرفی عنوان کرد: حفظ شرایط ایمنی و عملکرد استاندارد آسانسور‌ منوط به انجام سرویس و نگهداری ماهانه و بازرسی سالانه، به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب و ایمن آسانسور است و اگر سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه برای آسانسورها، انجام نشود و حادثه ای برای استفاده کنندگان آسانسور رخ دهد، عواقب ناشی از حوادث، بر عهده مدیر یا مالک ساختمان می باشد.

انتهای پیام/