رئیس اداره آموزش و پرورش بروجرد گفت:90 درصد دانش آموزان شهرستان بروجرد عضو شبکه شاد هستند.

به گزارش بازتاب بروجرد محمد مهرافزون در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: کارگروه های مجازی با استفاده از ظرفیت های کارشناسان و راهبران آموزشی تشکیل شده و نظارت مستمر انجام گرفته است .

وی افزود: کل دانش آموزان بروجرد ۵۳۸۷۹ نفر می باشد که از این تعداد ۴۸۵۸۲ دانش آموز و ۳۹۷۹ مدیر عضو شبکه ی شاد می باشند و ۹۰ درصد دانش آموزان در شبکه ی شاد تحصیل خود را دنبال می کنند .

رئیس آموزش و پرورش بروجرد تصریح کرد: بازدید و رصد حوزه آموزش در بستر شبکه شاد و ارائه ی پیشنهادات و مشکلات و انجام خودارزیابی مدیران ، دبیران و معلمان انجام گرفته است .

وی بیان کرد: با یاری خداوند آموزش و پرورش بروجرد توانست دو مدال برنز المپیاد کشوری را توسط خانم مهرسا شادباش المپیاد تفکر و کارآفرینی و آقای امیرعلی صمدی پور المپیاد زمین کسب کند و این موفقیت خطیر و ارزشمند در چند سال اخیر بی سابقه بوده است .

مهرافزون گفت: بروجرد در مسابقات فرهنگی، هنری درخشش بی سابقه ای را امسال داشته و توانست ۱۶۶ رتبه ی برتر انفرادی و ۳۲ رتبه ی گروهی را کسب نماید و در مسابقه ی پرسش مهر نیز توانستیم ۲ رتبه ی کشوری و ۳۴ رتبه ی استانی را کسب نماییم .

وی اظهار داشت: موزه آموزش و پرورش و تالار فرهنگیان به زودی و با یاری خداوند متعال افتتاح خواهد شد و آماده ی استفاده برای فرهنگیان خواهد شد .