شرفی با بیان اینکه 7 دستگاه آسانسور مسکن مهر روز گذشته در بروجرد پلمب شد، گفت: تاکنون 20 آسانسور به دلیل نواقص ایمنی پلمب شده است.

به گزارش بازتاب بروجرد عنایت شرفی اظهار داشت: این آسانسورها به دلیل داشتن نواقص بحرانی و مغایرت با استاندارد پلمب شد.

وی افزود: با توجه به ابلاغ اخطارهای مکرر در خصوص استانداردسازی آسانسورهای نصب شده در ساختمان ها و عدم اقدام در مهلت مقرر، با دستور مقام قضایی، هفت دستگاه آسانسور مسکن مهر پلمب شد.

رئیس اداره استاندارد بروجرد تصریح کرد: با هدف جلوگیری از بروز هرگونه خطرات احتمالی در مسکن مهر بروجرد روند پلمب و ممانعت استفاده از آسانسورهای غیر استاندارد این مجتمع ها تا استاندارد سازی کامل آنها  ادامه خواهد داشت و در همین راستا تاکنون ۲۰ دستگاه آسانسور مسکن مهر پلمب گردیده است.

شرفی عنوان کرد: حفظ شرایط ایمنی و عملکرد استاندارد آسانسور‌ منوط به انجام سرویس و نگهداری ماهانه و بازرسی سالانه، به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب و ایمنی آسانسور است و اگر سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه برای آسانسورها، انجام نشود و حادثه ای رخ دهد، عواقب ناشی از حوادث بر عهده مدیر یا مالک ساختمان می باشد.

انتهای پیام/