مدیر امور اراضی استان لرستان گفت: 4 مورد حکم قطعی قلع و قمع بناهای غیر مجاز اراضی کشاورزی و باغها در بروجرد انجام شد

به گزارش بازتاب بروجرد بهرام میر دریکوند افزود: در راستای انجام وظایف قانونی و به منظور حفظ وحراست از اراضی کشاورزی، زارعی و باغی به عنوان منابع ملی و حیاتی در تامین امنیت غذایی، و در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها ۴  مورد رای قطعی قلع و قمع صادره از مراجع قضایی که شامل : دیوار کشی ، بنا، ساخت و ساز غیرمجاز، اسکلت فلزی ،آلاچیق می باشد باحضور نماینده دادستان  همکاری تعامل نیروی انتظامی، کارشناسان مربوطه رئیس اداره امور اراضی شهرستان بروجرد اجرا گردید  که به موجب آن اراضی تغییر کاربری یافته منطقه گلدشت  تخریب و بیش از ۵۰۰۰ مترمربع از اراضی اعاده به وضع سابق گردید.

وی با اشاره به فعالیت سود جویان در عرصه سخت و ساز غیر مجاز زیاد شده ازمردم خواست : جهت حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی با شماره تلفن ۱۳۱ که مختص گزارشات مردمی می باشد تماس حاصل فرمایند .

انتهای پیام/