مادر خبرنگار شهید “محمود صارمی” در بروجرد آسمانی شد.

به گزارش بازتاب بروجرد والیه معظمی مادر شهید خبرنگار محمود صارمی امروز در سن ۸۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

شهید خبرنگار محمود صارمی ۲۳ سال پیش در مزار شریف افغانستان به شهادت رسید.

انتهای پیام/