313 بسته معیشتی در بین نیازمندان بروجرد توسط بسیج توزیع شد.

به گزارش بازتاب بروجرد بسیجیان پایگاه مقاومت مسجد قائم (عج) بروجرد همزمان با فرا رسیدن نوروز ۳۱۳ بسته معیشتی را در بین نیازمندان توزیع کرد.

از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بسیجیان در همه پایگاه ها نیازمندان محلات را شناسایی و اقدام به تهیه و توزیع بسته های معیشتی در بین این خانواده ها می نمایند.