بعد از حدود یک ماه، شهرستان بروجرد از وضعیت قرمز به نارنجی مبدل شد.

به گزارش بازتاب بروجرد با شیوع موج چهارم کروناف محدودیت هایی برای کاهش شیوع این بیماری در نظر گرفته شد.

بروجرد اولین شهرستان استان بود که در موج چهارم در وضعیت قرمز قرار گرفت اما هم اکنون چهار شهرستان لرستان از جمله بروجرد ازوضعیت قرمز خارج شدند.

با کاهشی‌شدن روند بستری در بسیاری از نقاط کشور تعداد شهرستان‌های قرمز به ۱۰۲ شهرستان کاهش یافت.

شهرستان‌های بروجرد ، دورود، کوهدشت و رومشکان از وضعیت قرمز به نارنجی رسیده‌اند و هفت شهرستان دیگر لرستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند.

انتهای پیام/