رهبران گفت: شورای نگهبان تحت تاثیر شخصیت ها، جریانات، مصلحت اندیشی و فشارها قرار نگرفته و همیشه طبق قانون به وظیفه خود عمل کرده است.

همایون رهبران اظهار داشت: یکی از وظایف شورای نگهبان، احراز صلاحیت داوطلبان در انتخابات است که این شورا در ادوار گذشته انتخابات تاکنون همیشه اصل بی طرفی را لحاظ کرده است.

وی افزود: شورای نگهبان تحت تاثیر شخصیت ها، جریانات، مصلحت اندیشی و فشارها قرار نگرفته و همیشه طبق قانون به وظیفه خود عمل کرده است.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه شورای نگهبان همیشه براساس مُرقانون عمل کرده است، تصریح کرد: در انتخابات اخیر نیز شخصیت هایی ثبت نام کردند اما شورای نگهبان همچنان با بی طرفی و طبق قانون نسبت به احراز صلاحیت ها اقدام کرده است.

رهبران بیان کرد: عملکرد شورای نگهیان در طول این سالها نشان داده که قانون مد نظر این نهاد بوده و تحت تاثیر جریانات نبوده و نیست و هرآنچه طبق قانون بوده را اجرا کرده است.

وی گفت: در برخی از موارد افرادی که صلاحیت آنها تایید نشده تلاش کردند تا هجمه هایی را به این شورا وارد کنند اما این نهاد فارغ از همه این فشارها و برنامه ها، براساس قانون اقدام می کند.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : سفیر افلاک