اولین جشنواره آلبالو در شهرستان بروجرد برگزارشد.

به گزارش بازتاب بروجرد برای اولین بار جشنواره آلبالو به صورت مجازی و میدانی در استودیو کشاورز سازمان جهاد کشاورزی و باغات آلبالوی  خایان شهرستان بروجرد، قطب تولید آلبالو در شهرستان بروجرد برگزار شد.

 یوسف آروان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان اهداف برگزاری جشنواره آنلاین آلبالو را شناساندن و مطرح کردن محصول آلبالوی شهرستان بروجرد به بازار مصرف داخل و خارج از کشور، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در تولید و
فرآوری محصول آلبالو و برند سازی محصول آلبالو برای شهرستان بروجرد برشمرد و افزود: با توجه به اینکه شهرستان بروجرد قطب تولید آلبالو  استان می باشد و حدود ۷۰ درصد از آلبالو استان در شهرستان بروجرد تولید می شود لذا برندسازی محصول آلبالو برای شهرستان بروجرد یکی از اهداف برگزاری جشنواره آنلاین آلبالو می باشد.

وی بیان کرد: البته برندسازی زمان بر است و با برگزاری یک جشنواره اتفاق نمی افتد بایستی جشنواره آلبالو هر سال تکرار شود تا پس از چند سال این برند به نام بروجرد مطرح شود.

 مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی یکی دیگر از اهداف برگزاری جشنواره را کمک به رونق صادرات، بازاریابی و فروش محصول آلبالو شهرستان بروجرد دانست و گفت: بایستی شرایطی را  فراهم کنیم که در کنار جشنواره آلبالو برای توسعه گردشگری کشاورزی نیز  برنامه  داشته باشیم تا زمینه حضور توریست های داخلی و خارجی به منطقه فراهم شود.

انتهای پیام/