گودرزی گفت: طرح ساماندهی متکدیان بروجرد تشدید می شود.

محمد علی گودرزی در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: یکی از معضلات در سطح شهر، وجود متکدیان در چهارراه ها و مکان های دیگری است که برخی از این افراد به صورت حرفه ای و ساماندهی شده روزانه حضور دارند.

وی افزود: در همین راستا با همکاری بهزیستی، شهرداری، نیرو انتظامی طرح تشدید جمع آوری و ساماندهی متکدیان در دستور کار قرار گرفته که در این طرح متکدیان پس از جمع آوری، در صورتی که پس از بررسی مشخص شود به دلیل نیاز و فقر مالی مجبور به این کار هستند، تحت پوشش سازمان های حمایتی قرار می گیرند.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری بروجرد تصریح کرد: روز گذشته پنج نفر از متکدیان حرفه ای که به صورت سازماندهی شده در سطح شهر مشغول به تکدی گری بودند جمع آوری شدند و این طرح با قوت بیشتری ادامه دارد.

گودرزی بیان کرد: متکدیانی که به صورت حرفه ای این کار را انجام می دهند تحویل مراجع قضایی می شوند تا تصمیم گیری نهایی در مورد آنها صورت گیرد.

انتهای پیام/