گیوه کی گفت: 40 درصد تسهیلات به طرح های نیمه تمام اشتغال پایدار اختصاص می یابد.

عبدالعلی گیوه کی در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: با توجه به ضرورت تکمیل طرح های نیمه تمام اشتغال پایدار شهری و روستایی، تخصیص تسهیلات ۴۰ درصدی به واحدها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: افراد می توانند برای ثمر رساندن این طرح ها با مراجعه به بانک های عامل، ۴۰ درصد تسهیلاتی را که برای طرح دریافت کرده اند، مجدد تقاضا دهند و با دریافت این تسهیلات اقدام به اتمام طرح نمایند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد تصریح کرد: طرح‌هایی که تا پایان اسفند سال گذشته در بانک‌ها مصوب شده‌ ولی تاکنون نتوانستند به بهره‌برداری برسند با بررسی دقیق کارشناسی مشمول ۴۰ درصد افزایش تسهیلات می شوند تا بتوانند طرح را به اتمام برسانند.

گیوه کی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۵ میلیارد تومان طرح وجود دارد که با اجرای این برنامه انتظار می رود هرچه سریعتر تکمیل و به بهره برداری برسند.

انتهای پیام/