عمادی پور گفت: مربی بروجردی برگزیده فستیوال جهانی داستان ما و کرونا شد.

فاطمه عمادی پور در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: مربی مرکز شماره سه بروجرد،اسماعیل اله دادی موفق شد در مسابقه جایزه جهانی (داستان ما و کرونا) به عنوان برگزیده جهانی معرفی شود.

وی افزود: این مربی بروجردی داستان زرنگ‌بازی را نوشته بود که در مسابقات جایزه جهانی داستان ما و کرونا، آثار مختص این ایام و شرایط کرونا مد نظر بود که اله دادی موفق شد در این مسابقه بدرخشد.

مسئول کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان بروجرد با اشاره به این که این مربی تاکنون در بخش های دیگری موفق عمل کرده است، گفت: اله دادی به عنوان مربی و شاعر و نویسنده کودک و نوجوان آثاری همچون این شب هایی که آفتابی نمی شوی، دوربین خدا، چهره ات چه قدر آشناست، مهمان‌هایی با کفش های لنگه به لنگه، مزه ی مهربانی  را در دست چاپ دارد.

عمادی پور تصریح کرد: همچنین یک راه خوب، مجموعه دوجلدی مراقبت از خود، انگشتم و می لیسم، کبوتر و تانک از دیگر آثاری است که از این نویسنده موفق بروجردی به چاپ رسیده است.

وی بیان کرد: برنده جایزه کتاب سال کانون، برگزیده دو دوره کنگره شعر کودک کشور، برگزیده شعر نوجوان مطبوعات ایران، برگزیده  دو دوره جشنواره پرسش مهر در بخش داستان و برگزیده کتاب سال رضوی از دیگر موفقیت های اله دادی می باشد.

انتهای پیام/