فلاح معاون عمرانی فرمانداری بروجرد گفت: دستگاه های متولی از ابتدا باید ساخت و ساز غیر مجاز را متوقف نمایند.

مسعود فلاح در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: متاسفانه ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق گردشگری مانند گلدشت و در سطح شهر وجود دارد و گاهی ساختمان به پیشرفت فیزیکی بالایی می رسد که در این مرحله برخورد و توقف برای ادامه کار سخت می شود.

وی افزود: دستگاه های متولی از جمله جهاد کشاورزی و شهرداری لازم است قبل از ساخت و ساز و احداث بنا، جلوی احداث را بگیرند و ایجاد بناهای غیر مجاز متوقف گردد.

معاون عمرانی فرمانداری بروجرد تصریح کرد: با نگاهی به گلدشت مشخص می شود که ساخت و سازهای غیر مجاز افزایش یافته و چهره طبیعی این منطقه دگرگون شده که باید نظارت ها در این زمینه افزایش یابد و از ابتدا جلوی ساخت و سازها گرفته شود.

فلاح عنوان کرد: در سطح شهر نیز ساخت و سازهایی به صورت غیر مجاز دیده می شود که در برخی از موارد وارد حریم کوچه هم می شوند و نظارتها و بازرسی ها در این زمینه می تواند از احداث بناهای غیر مجاز جلوگیری نماید.

وی با اشاره به ارائه دستگاه های خدماتی گفت: بعد از مراحل ساخت گاهی افراد به صورت موقت و غیر مجاز آب و برق دریافت می کنند و گاهی هم از هر روشی برای دریافت این خدمات از دستگاه ها استفاده می کنند که تنها راه موثر در این زمینه بازرسی های منظم و نظارت است.

انتهای پیام/