چگنی، عضو شورای شهر بروجرد گفت: تاکنون 15 میلیارد تومان از بدهی شهرداری بروجرد به تامین اجتماعی، اقساطی پرداخت شد.

اشرف چگنی در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که از مدتها پیش در دستور کار قرار گرفت، پرداخت بدهی شهرداری به تامین اجتماعی بود که قرار شد به صورت اقساطی پرداخت شود.

وی افزود: تاکنون ۱۵ میلیارد تومان از این میزان بدهی پرداخت شده و حدود ۵۰ میلیارد تومان باقی مانده که هر ماه اقساطی پرداخت می شود.

عضو شورای شهر بروجرد با تاکید بر انضباط مالی گفت: تلاش شده تا با برنامه ریزی و جلوگیری از هزینه های اضافی، انضباط مالی رعایت شود به طوری که از بودجه سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان صرفه جویی شد.

چگنی عنوان کرد: بودجه امسال شهرداری ۲۰۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این میزان بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان بابت حقوق پرداخت می شود.

وی خاطر نشان کرد: یکی از راه های درآمد پایدار، عوارضات است که تلاش می شود تا درآمدهای پایدار ایجاد شود.

انتهای پیام/