شاهرودی، رئیس اداره غله بروجرد گفت: 8500 تن گندم در بروجرد به صورت تضمینی خریداری شد.

علی شاهرودی در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: با توجه به شرایط بارندگی ها و خشکسالی، امسال میزان تولید و خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته کاهش یافت.

وی افزود: سال گذشته ۱۸ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد اما امسال به دلیل شرایط مذکور، هشت هزار و ۵۰۰ تن گندم خریداری شده است.

رئیس اداره غله بروجرد تصریح کرد: ۹۸ درصد هزینه گندم های خریداری شده از کشاورزان پرداخت شده و دو درصد باقیمانده نیز به زودی پرداخت می شود.

شاهرودی با اشاره به آرد مورد نیاز خبازی ها در شهرستان بروجرد گفت: ماهانه بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن آرد برای خبازی ها نیاز است تا نان مورد نیاز را تهیه کنند که با توجه به شرایط کاهش تولید و خرید تضمینی، گندم مورد نیاز برای تهیه آرد نیز از مناطق دیگر تهیه می شود.

انتهای پیام/