فتحی، مسئول بسیج جامعه پزشکی بروجرد گفت: 113 هزار دوز واکسن کرونا در مراکز واکسیناسیون بروجرد تزریق شد.

عبدالستار فتحی در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: با راه اندازی مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا، سرعت روند تزریق واکسن کرونا افزایش یافته و تا کنون ۱۱۳ هزار و ۱۵۳ دوز واکسن کرونا در بروجرد تزریق شده است.

وی افزود: از این تعداد ۷۴ هزار و ۴۶۲ دوز واکسن نوبت اول و ۳۸ هزار و ۶۹۱ دوز واکسن نوبت دوم بوده که برای افراد واجد شرایط تزریق شده است.

مسئول بسیج جامعه پزشکی بروجرد تصریح کرد: طی هفته گذشته یک مرکز تجمیعی در بروجرد راه اندازی شد و هم اکنون شش مرکز تجمیعی در شهرستان بروجرد وجود دارد که هدف اصلی جلوگیری از ازدحام جمعیت در مراکز واکسیناسیون می باشد.

وی با تاکید بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی گفت: تا واکسیناسیون کامل افراد علیه کرونا، ضروری است تا همه شهروندان استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و عدم حضور در مراکز شلوغ را  فراموش نکنند.

انتهای پیام/