ثروتی، رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: در حال حاضر 700 بیمارکرونایی بستری در بیمارستان و سرپایی خدمات درمانی دریافت می کنند.

امین ثروتی در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: هم اکنون ۲۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان های بروجرد بستری و تحت درمان قرار دارند و علاوه بر این نیز ۵۰۰ بیمار کرونایی به صورت سرپایی و بستری موقت خدمات درمانی و دارویی را دریافت می کنند.

وی افزود: تلاش می شود تا خدمات مورد نیاز برای بیماران کرونایی ارائه گردد و ضروری است تا با رعایت پروتکل های بهداشتی از شیوع بیماری کاسته شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد با اشاره به این که شش مرکز تجمیعی واکسیناسیون در بروجرد وجود دارد، گفت: این مرازک در نوبت های صبح و عصر برای گروه های هدف واکسن کرونا را تزریق می کنند.

ثروتی بیان کرد: تاکنون ۹۰ هزار نفر در بروجرد دوز اول و ۴۵ هزار نفر دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

انتهای پیام/