فرمانده سپاه استان لرستان از مراکز واکسیناسیون کرونا در بروجرد بازدید کرد.

به گزارش بازتاب بروجرد فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان از مراکز واکسیناسیون کرونا در سطح شهرستان بروجرد بازدید کرد.