ثقلینی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد گفت: طرح توسعه زراعت چوب در 320 هکتار از اراضی بروجرد اجرا می شود.

امیر ثقلینی در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: با توجه به سیاست های ابلاغی سازمان جنگلها و برنامه های اجرایی در سال جاری، اداره منابع طبیعی شهرستان بروجرد برای اجرای طرح توسعه زراعت چوب اقدام کرده است.

وی افزود: این طرح در ۳۰ روستای بروجرد اجرا می شود که نوشتن طرح و ارائه نهال از سوی منابع طبیعی انجام می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد تصریح کرد: طرح توسعه زراعت چوب در ۳۲۰ هکتار از اراضی بروجرد اجرا می شود که نهال ها در اختیار اهالی روستا که تمایل به مشارکت در اجرای این طرح دارند، قرار می گیرد.

ثقلینی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح می تواند در راستای ثروت افزایی و ایجاد اشتغال موثر باشد و با توجه به ممنوعیت قطع درختان برای تامین چوب، این طرح می تواند بهترین جایگزین باشد.

انتهای پیام/