سردار الهی گفت:باند سارقان موتور سیکلت در بروجرد منهدم شد.

به گزارش بازتاب بروجرد به نقل از خبرگزاری پلیس سردار یحیی الهی اظهار داشت: درپی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت ودوچرخه درشهرستان بروجرد،ضمن هماهنگی بامقام قضایی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان بروجردقرارگرفت.

وی افزود:ماموران کلانتری ۱۲جعفری بابررسی هاواقدامات تخصصی پس ازشناسایی محل اختفای متهمان دریک عملیات ضربتی وغافلگیرانه دو سارق و سه مالخررادستگیرکردند.

سردار الهی گفت: در تحقیقات به عمل آمده متهمان به ۲۰فقره سرقت دوچرخه وموتورسیکلت اعتراف و چهار دستگاه موتورسیکلت نیزازآنان کشف ومالباختگان شناسایی ومتهمان جهت سیرمراحل قانونی تحویل مراجع قضایی وازآن طریق روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی لرستان درپایان ازشهروندان درخواست کردضمن رعایت هشدارهای پلیسی،درصورت مشاهده هرگونه مواردمشکوک، بلافاصله بامرکزفوریت های پلیسی ۱۱۰تماس حاصل نمایند.