فلاح گفت: نقاط حادثه خیز بروجرد بررسی می شود که بلوار امام از مهمترین نقاط حادثه خیز است.

مسعود فلاح در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: شناسایی وبررسی نقاط حادثه خیز بروجرد در دستور کار است که یکی از نقاط حادثه خیز، بلوار امام است که در این مسیر تصادف های زیادی رخ می دهد تا جایی که طی یک هفته چهار فقره تصادف در این مسیر ثبت شده است.

وی افزود: طول این مسیر دو کیلومتر است که نصب دوربین در این بلوار بسیار الزامی است که بتواند سبب کاهش سرعت و به دنبال آن، کاهش تصادف ها در این مسیر شود.

معاون فرماندار بروجرد تصریح کرد: به دلیل کمبود اعتبارات، قرار شد که تا نصب دوربین ها، سرعتکاه هایی در این مسیر نصب شود که از ۱۱ سرعتکاه در نظر گرفته شده تاکنون سه سرعتکاه نصب شده است.

فلاح عنوان کرد: شناسایی نقاط حادثه خیز در دستور کار است که تلاش می شود تا با بررسی و اجرای کار کارشناسی شده بتوان از این نقاط رفع خطر کرد.

انتهای پیام/