رهبران نوشت: زمانی که دشمن در جنگ تحمیلی در موضع ضعف قرار می گرفت، متوسل به آتش بس می شد و بعد از تجهیز مجدد دوباره به سمت مرزها یورش می بردند.

یکی از شبهاتی که پیرامون دفاع مقدس مطرح است این که چرا ایران بعد از فتح خرمشهر، آتش بس را که از سوی عراق اعلام شد را نپذیرفت، باید گفت که بعد از فتح خرمشهر هنوز برخی از مناطق اشغال شده ما در دست دشمن بود مانند دهلران، قصر شیرین و مهران و این بخش ها در اشغال آنها بود.

برخی از نقاط استراتژیک و ارتفاعات بین مرز ایران و عراق در دست آنها بود و این ارتفاعات نقش تعیین کننده را می توانست در جنگ ایفا کند.

بعد از آغاز جنگ تحمیلی و اشغال برخی از بخشها، هیچ نهاد بین المللی صدام را به عنوان آغازگر جنگ حاضر نبود که بپذیرد و این در حالی بود که بیش از ۸۰ کشور صدام را در هشت سال جنگ تحمیلی همراهی کردند.

کُنش، رفتار و آرایش جنگی صدام و حزب بعث حاکی از این بود که زمانی که در موضع ضعف قرار می گرفتند، متوسل می شدند به آتش بس و بعد از تجهیز مجدد دوباره به سمت مرزها یورش می بردند که در عملیات مرصاد این متغییر اثبات شد.

الگوی دفاع مقدس یک الگویی برای حکمرانی انقلاب اسلامی شد از این جهت که دفاع مقدس و هشت سال مقابله امروز الگویی برای کشورهای دیگر نیز شده است.

اقتداری که امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در سطح بین المللی دارد، پیشرفت ها و دستاوردها که حاصل شده همگی مرهون هشت سال دفاع مقدس و مقاومت است.

به فرموده امام خمینی(ره) ما ابهت شرق و غرب را در جنگ تحمیلی شکستیم و ادامه جنگ توسط ایران بعد از فتح خرمشهر نه تنها کار اشتباهی نبود بلکه بسیار کُنش خردمندانه و هوشمندانه ای بود.

همایون رهبران، کارشناس مسائل سیاسی