سعادتی، رئیس اداره تامین اجتماعی بروجرد گفت: زمینه بازنشستگی پیش از موعد 370 نفر در بروجرد فراهم شد.

قدرت اله سعادتی در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: با اقدامات انجام شده پرونده ۳۸۵ نفر از کارکنان مشاغل سخت و زیان آور بررسی شد که در نهایت با بازنشستگی پیش از موعد ۳۷۰ نفر در بروجرد موافق شد.

وی افزود: شرایط این افراد بررسی و اقدامات اولیه انجام شد و بررسی پرونده های مشاغل سخت و زیان آور طبق برنامه در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره تامین اجتماعی بروجرد تصریح کرد: در نیمه اول امسال ۹۷۲ نفر در بروجرد بازنشسته شده و به خانواده مستمری بگیران اضافه شده که از این تعداد ۳۷۰ نفر مشمول شرایط سخت و زیان آور بوده و ۶۰۲ نفر نیز در شرایط بازنشستگی عادی قرار گرفته بودند که بازنشسته شدند.

سعادتی خاطر نشان کرد: کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب فعالیت داشته اند با ارائه درخواست بازنشستگی مورد بررسی قرار می گیرند  و در صورت دارا بودن شرایط پرونده آنها بررسی و منجر به بازنشستگی پیش از موعد می شود.

انتهای پیام/