رهبران نوشت: برای شکستن تحریم ها باید بی اثر کردن تحریم ها، عدم گره زدن مشکلات به تحریم، رونق تولید، تقویت روحیه خودباوری را مد نظر داشته باشیم.

تجربه نشان داده است، همان طور که رهبری فرمودند باید به دنبال بی اثر کردن تحریم ها باشیم، آمریکا و برخی کشورها از تحریم ها به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند ولی با بی اثر کردن تحریم ها می توان این نقشه ها را خنثی کرد.گام بعدی در شکستن تحریم ها، این است که تجدید نظر در سیاست خارجه اثر مهمی در این زمینه دارد چرا که در هشت سال گذشته این سیاست منفعلانه بود و به جای تکیه بر ظرفیت داخلی، مشکلات اقتصادی و سایر بخش ها به تحریم ها گره زده شد و کشورهای غربی از این موضوع به شدت سواستفاده کردند.

رونق تولید داخلی از دیگر مواردی است که در شکستن تحریم ها بسیار اثر گذار است، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سال های اخیر، نامگذاری شعار سال را با محوریت تولید انتخاب نمودند و این مهم گویای این است که رونق تولید و خوداتکایی سبب بی اثر شدن تحریم ها می شود.

ایران سراسر ظرفیت و پتانسیل است و نباید از ظرفیت تولید غافل شد، در این میان باید نهضت “ما می توانیم” به خوبی تبیین و ترویج شود چرا که برخی از رسانه های غربی تلاش دارند تا القا کنند که ما نمی توانیم اما ما ثابت کرده ایم که هر جایی حول محور این شعار گام برداشته ایم توانستیه ایم به قله موفقیت برسیم.

تقویت روحیه خوباوری و خود اتکایی ضروری است و انسجام در کنار این روحیه می تواند شرایط را برای خوداتکایی فراهم نماید.

در دولت قبلی نگاه به غرب و پیوند زدن برخی از مسائل مهم کشور به مسائل سیاسی سبب شد تا مشکلاتی مانند کندی واردات واکسن به کشور رخ دهد اما در دولت جدید نشان داده شد که نگاه عوض شده و دیدیم که چگونه در این مسیر اقدامات اساسی انجام شد.

سفر رئیس سه قوه به شهرها و استانها آغاز شده که تعیین کننده است و تحول ایجاد شده و این سفرها امید آفرینی را افزایش می دهد.

اما امروز ازدواج، اشتغال و مسکن از مشکلات اصلی محسوب می شود که با توجه به ظرفیت ها و توانایی هایی که وجود دارد با تکیه بر توان داخلی می توان از گردنه های این مشکلات عبور کرد.

همایون رهبران ، کارشناس مسائل سیاسی