از خانواده های شهدا و ایثارگر شبکه بهداشت و درمان بروجرد طی مراسمی تجلیل به عمل آمد.

به گزارش بازتاب بروجرد طی مراسمی ، از خانواده های شهدا و ایثارگر شبکه بهداشت و درمان بروجرد تجلیل شد.