روند واکسیناسیون کرونا در بروجرد به خوبی ادامه دارد.

به گزارش بازتاب بروجرد روند واکسیناسیون کرونا در بروجرد همچنان با قدرت ادامه دارد و روزانه مراکز تجمیعی و مراکز بهداشت آماده تزریق افراد واجد شرایط هستند.

انتهای پیام/