مهرافزون، مدیر آموزش و پرورش بروجرد گفت: کمتر از 10 درصد دانش آموزان بروجردی به آموزش های مجازی دسترسی ندارند.

محمد مهرافزون در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: با توجه به این که از مدتها قبل رفع مشکلات اینترنت برای کلاس های غیر حضوری در دستور کار قرار گرفت، مشکل بسیاری از مدارس و روستاها برای دسترسی به اینترنت برطرف شد.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان بروجردی به آموزش های مجازی دسترسی دارند و تنها ۱۰ درصد دانش آموزان به این کلاسها دسترسی ندارند که مشکل اینترنت و یا تبلت و ابزار آموزشی سبب شده تا نتوانند در این کلاس ها شرکت نمایند.

مدیر آموزش و پرورش بروجرد تصریح کرد: البته برای این تعداد دانش آموز که به کلاس های آموزش مجازی دسترسی ندارند از طریق درسنامه، سی دی و یا کلاس های حضوری، آموزش ها ارائه می شود.

مهرافزون با اشاره به این که کلاس های درس در برخی از مناطق روستایی دایر است، گفت: در مناطق روستایی و عشایری با تراکم کمتر از ۱۵ نفر، کلاسها دایر است اما در مدارس شهری کلاس های درس همچنان در فضای مجازی برگزار می شود.

وی با بیان این که رفع مشکل کمبود معلم در بروجرد برطرف شده است، افزود: امسال با کمبود نیرو روبرو بودیم که از طریق نیروهای نهضتی این کمبود برطرف شد.

انتهای پیام/