پیردایه گفت: 1000 نابینا و کم بینا از خدمات بهزیستی بروجرد بهره مند هستند.

کرم رضا پیردایه در گفت و گو با بازتاب بروجرد با اشاره به ۲۳ مهر روز عصای سفید اظهار داشت: در بروجرد هزار نفر نابینا و کم بینا تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند که این افراد از خدماتی مانند مستمری، خدمات توانبخشی، تسهیلات خوداشتغالی، مسکن و کمک هزینه تحصیلی بهره مند می شوند.

وی افزود: اشتغال، مهمترین مشکل قشر معلولین به خصوص نابیناییان و افراد کم بیناست که ضروری است برای رفع این مشکل از سوی متولیان اقداماتی صورت گیرد چرا که برخی از این افراد تحصیلات دانشگاهی و تخصصی دارند.

رئیس اداره بهزیستی بروجرد تصریح کرد: افراد نابینا از هوش بسیار فوق العاده ای برخوردار هستند و توانایی آنها نشان داده که می توانند در هر بخشی که مشغول به کار شوند به خوبی مسئولیتی که بر عهده داشته باشند را به خوبی انجام دهند.

پیردایه عنوان کرد: یکی از خدماتی در بروجرد برای این قشر مهیا شد، کتابخانه ویژه نابیناییان است که شرایط محیطی و تجهیزات مورد نیاز برای این قشر فراهم شده و این یکی از خدماتی است که به این قشر ارائه می شود.

وی با اشاره به ضرورت مناسب سازی معابر گفت: یکی از مطالبات اصلی قشر معلول، مناسب سازی معابر است تا بتوانند مانند همه افراد در سطح جامعه حاضر شوند البته در بروجرد تلاش شده تا در این راستا خط ویژه ای برای نابیناییان در پیاده روها ایجاد شود اما نیاز است که کار مناسب سازی بیشتر و در مسیرهای دیگری ایجاد گردد.

انتهای پیام/