مراسم اعلام انزجار و محکومیت حادثه تروریستی افغانستان در بروجرد برگزار شد.

به گزارش بازتاب بروجرد مراسم اعلام انزجار و محکومیت حادثه تروریستی افغانستان در بروجرد برگزار شد.

در این مراسم که در مسجد امام (ره) برگزار شد جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولین، اقدام تروریستی که به دست نیروهای نیابتی استکبار جهانی آمریکا صورت گرفت را محکوم کردند.