میزخدمت در مسکن مهر بروجرد با حضور مسئولین برپا شد.

به گزارش بازتاب بروجرد میز خدمت در مسکن مهر بروجرد با هدف رفع مسائل و مشکلات در این منطقه با حضور جمعی از مسئولان برپا شد.