رهبران نوشت: ضرورت اهمیت شبکه ملی امن و باثبات اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروز بسیار نیاز است.

به گزارش سفیر افلاک پس از انتشار خبر اختلال در سرویس دهی پمپ ‌بنزین‌ها و قطع ناگهانی بنزین در جایگاه‌های سوخت دراغلب نقاط کشور به دلیل حمله سایبری، رسانه های معاند از لحظات اولیه انتشار این خبر، گزارشهای محلی و گزارشهای کاربران فضای مجازی را به  صورت جدی دنبال کردند. این رسانه ها از هفته های گذشته در تلاش بودند تا با تهییج مردم در سالگرد اعتراضات بنزینی در آبان ۹۸ جرقه اعتراضات جدید را به بهانه های مختلف بزنند.

با این رخداد این جریان با پیگیری خطوط عملیات روانی و تبلیغاتی؛ انتشار شایعه قطع بنزین یارانه ا ی، زمینه سازی دولت برای افزایش قیمت بنزین، کمبود سوخت و بازخوانی ارسال سوخت به لبنان، مقصرنمایی از دولت سیزدهم به عنوان دولتی ناکارآمد در ارائه خدمات عمومی به شهروندان، تهییج افکار عمومی
برای آغاز اعتراضات اجتماعی، دعوت به برگزاری تجمعات در اماکن و معابر عمومی، آموزش برخورد با نیروهای امنیتی و تخریب اموال عمومی، انتشار تصاویری از اعتراضات آبان ۸۹باهدف القای ضرورت ایجاد تجمعات خیابانی، طرح ادعای عمدی بودن این اختلال از سوی نظام، و انتشار انبوه تصاویری از صفوف طولانی جایگاههای عرضه بنزین کوشیدند تا مردم را برای حضور در اماکن و معابر عمومی و آغاز اعتراضات آبان تحریک نمایند.

 اهمیت روز افزون شبکه ملی امن و باثبات “اطلاعات و ارتباطات” است. هر قدر میزان وابستگی به شبکه های عاریتی بیگانه را کاهش دهیم، امنیت اطلاعاتی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ما بیشتر خواهد شد.

حمله خرابکاری سایبری با اهداف گوناگون، به یک رویه در حال گسترش در دنیا تبدیل شده و حتی آمریکا و برخی دولت های اروپایی و رژیم صهیونیستی که خود بزرگ ترین راهزنان و مهاجمان سایبری در دنیا محسوب می شوند، از حملات سنگین متقابل و خسارت های حاصل از آن در امان نمانده اند.

در عین حال جنگ های سایبری، همه کشورهای آینده نگر و هوشیار را بر آن داشته که تا می توانند از میزان وابستگی به شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی عاریتی بکاهند.

همایون رهبران کارشناس مسائل سیاسی