ارزش سهام عدالت در هفته ابتدایی آبان ماه همراه با کاهش شاخص کل بورس با افت ارزش مواجه شده است.

به گزارش بازتاب بروجرد سهام عدالت از سال ۸۴ که در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شد، برای قشرهای کم درآمد جامعه به یک دارایی تبدیل شده بود. اما سیاست‌های اشتباه دولت دوازدهم سبب کاهش ارزش این سبد سهام شده و بسیاری از افرادی که هنوز این سهام را در اختیار دارند، روز به روز شاهد آب رفتن آن هستند.

سهام عدالت که قرار بود به عنوان نوعی ابزار توزیع ثروت در جامعه باشد، این روزها به توزیع فقر در کشور مبدل شده است و کاهش شاخص کل بورس و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز مزید بر علت شده است تا ارزش این سهام هر روز افت پیدا کند.

از سهام عدالت چه خبر؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رئیس‌جمهور موافقت خود را با طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اعلام کرد، گفت: در فاز اول، سهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر از جاماندگان اختصاص می‌یابد. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس سه اولویت برای اختصاص سهام عدالت در نظر گرفته شد، اول کسانی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند دوم ایثارگران و سوم کارگران و بازنشستگان در اولویت قرار گرفتند، کسانی که زیر پوشش بهزیستی قرار دارند، اما سهام عدالت ندارند ۱٫۷ میلیون نفر برآورد می‌شوند کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند و سهام عدالت ندارند ۲٫۳ میلیون نفر هستند حدود دو میلیون نفر هم از ایثارگران بدون سهام عدالت، شناسایی شده و تعدادی نیز کارگر و بازنشسته از جمله کارگران ساختمانی هستند و در مجموع در فاز اول ۱۰ میلیون نفر هستند که واقعاً به سهام عدالت نیاز دارند اما سهام عدالت ندارند که از این تعداد ۴ میلیون نفر فقط تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند.

خبر دیگر مربوط به کاهش ارزش ۵۰ درصدی سهام عدالت استان ها می باشد. رئیس هیأت مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با بیان اینکه ۲ هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای صندوق توسعه و تثبیت بازار واریز شد، گفت: بازاریابی سهام عدالت انجام نشده و در نتیجه ارزش سهام عدالت برخی استان‌ها تا ۵۰ درصد کاهش یافت.

سهام عدالت شما چقدر می ارزد؟

سهام عدالت در هفته ابتدایی آبان ماه در مقایسه با هفته پیش از آن با کاهش ۱٫۴۲ درصدی مواجه شده است. سهام عدالت ۴۰۹ هزار تومانی، ۴۹۲ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته گذشته به ترتیب با کاهش ارزش ۲۲۱ هزار تومانی، ۲۶۶ هزار تومانی، ۲۸۷ هزار تومانی و ۵۴۱ هزار تومانی روبرو شده‌اند.

سهام عدالت در ۵ آبان ماه که آخرین روز کاری بورس در هفته گذشته بوده است، به ترتیب به میزان ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، ۱۱ میلیون ۲۵۹ هزار تومان، ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان ارزش گذاری شده است.

ارزش سهام عدالت نسبت به ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۹ که اوج بازار سرمایه بوده است در برگه‌های مختلف با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شده و به ترتیب به کاهش ارزش ۶ میلیون و ۲۱۹ هزار تومانی، ۷ میلیون و ۴۸۱ هزار تومانی، ۸۶ میلیون و ۸۹ هزار تومانی و ۱۵ میلیون و ۲۰۵ هزار تومانی روبرو شده است.

به گزارش فارس، افرادی که برگه‌های سهام عدالت دارند، می‌توانند ۶۰ درصد سبد خود را به فروش برسانند. اما در حال حاضر این فروش متوقف شده است.

  • منبع خبر : فارس