مدیرکل حوزه هنری لرستان از محل برگزاری سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در لرستان بازدید کرد.

به گزارش بازتاب بروجرد

سامان سپهوند مدیرکل حوزه هنری لرستان از محل برگزاری سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در لرستان بازدید کرد.

انتهای پیام/