ثقلینی گفت: 80 هکتار از اراضی بروجرد رفع تصرف شد.

امیر ثقلینی در گفت و گو با سفیر افلاک اظهار داشت: یکی از اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری، رفع تصرف و خلع ید اراضی ملی است که برخی از سودجویان تلاش کردند تا این اراضی را تصرف کنند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰ هکتار از اراضی بروجرد رفع تصرف و خلع ید شده که این میزان بعد از تشکیل پرونده و طی کردن سیر مراحل قضایی از دست سودجویان رها شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد با اشاره به ذخیره گاه های بروجرد تصریح کرد: ذخیره گاه بلوط قبلا شناسایی شده اما دو ذخیره گاه دیگر سماق کوهی و بنه نیز شناسایی شدند.

ثقلینی بیان کرد: ذخیره گاه های جنگلی به عنوان سرمایه های طبیعی، بسیار اهمیت دارند که در حال حاضر سه ذخیره گاه در بروجرد وجود دارد.

انتهای پیام/