عمادی گفت: ترغیب کودکان و نوجوانان به کتابخوانی سبب اعتماد به نفس و برقراری ارتباط با دیگران می شود.

فاطمه عمادی در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: مطالعه کتاب در همه سنین توصیه می شود چرا که سبب افزایش اعتماد به نفس و همچنین برقراری ارتباط بهتر با دیگران می شود و افرادی که مطالعه بیشتری داشته باشند می توانند از تجربیاتِ مفاهیم کتابها در زندگی به خوبی استفاده نمایند.

وی افزود: ترغیب به کتابخوانی از دوران کودکی بسیار مورد تاکید است که توصیه می شود والدین در دوران کودکی حتما برای فرزندان خود کتاب بخوانند تا به عنوان یکی از برنامه های روزمره برای کودکان جایگاهی داشته باشد.

مسئول کانون پرورشی فرکری کودکان و نوجوانان بروجرد با اشاره به هفته کتاب گفت: در هفته ی کتاب وکتابخوانی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان بروجرد، ویژه برنامه های متعدد فرهنگی وهنری وادبی برای کودکان و نوجوانان را برگزار می کند.

عمادی تصریح کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی با ادارات مختلف چون اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان که در این راستا مسابقات متعدد کتابخوانی و معرفی کتاب  از طریق کانالها وشاد اعلام شده است.

وی بیان کرد: دعوت از مدارس جهت حضور در مراکز با طرح رعایت پروتکل های بهداشتی، معرفی کتاب وکتابخوانی وتشویق دانش آموزان وترغیب به کتاب وکتابخوانی، نقد وبررسی کتابهای کودک ونوجوان توسط  مربیان مراکز، نقاشی، کاردستی وآموزش کتاب سازی نیز از جمله کارهای فرهنگی وهنری مراکز است که به صورت حضوری وهم  مجازی در حال انجام است.

انتهای پیام/