همزمان با هفته بسیج، ستون کشی بسیجیان برگزار شد.

به گزارش بازتاب بروجرد به مناسبت هفته بسیج، ستون کشی بسیجیان در بروجرد برگزار شد.