گودرزی گفت: 36 هزار متر از اراضی کشاورزی بروجرد، رفع تصرف شد.

جواد گودرزی در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: امسال ۳۳۷ مورد تصرفات غیر قانونی و ساخت و سازهای مجاز در بروجرد شناسایی شد که با توجه به گشت های مستمر، اخطارهای لازم به آنها داده شده است.

وی افزود: مساحت بناها و تصرفات غیر مجاز شناسایی شده ۱۲۹ هزار و ۹۶۳ متر بوده که هماهنگی های لازم برای تخریب و قلع و قمع انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد تصریح کرد: ۲۱ مورد ساخت و ساز که تازه مشغول به کار شده بودند، رفع تصرف شد که میزان اراضی آزاد شده در این تعداد ۳۶ هزار متر بوده است.

گودرزی بیان کرد: همچنین چهار مورد بنای غیر مجاز نیز به مساحت ۳۵۵ متر تخریب شد که در مجموع امسال ۲۵ مورد بنای غیر مجاز تخریب و ۳۶ هزار و ۳۵۵ متر مربع از اراضی کشاورزی رفع تصرف شده است.

انتهای پیام/