مهرافزون گفت: 16 تیم بر بهداشت مدارس بروجرد نظارت می کنند.

محمد مهرافزون در گفت و گو با بازتاب بروجرد اظهار داشت: الگوی تدریجی بازگشایی مدارس در شهرستان بروجرد اجرا شده و مدارس پس از دریافت مجوز اقدام به بازگشایی مدارس کرده اند.

وی افزود: در کنار بازگشایی مدارس، ارائه دروس به صورت ترکیبی مجازی و حضوری همچنان در دستور کار است چرا که دانش آموزان یک یا دو روز و با ساعات های مشخص شده به مدرسه می روند و مابقی تکالیف و آموزش ها را از طریق فضای مجازی آموزش می بینند.

مدیر آموزش و پرورش بروجرد تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونا، رعایت همه دستورالعمل های بهداشتی در مدارس الزامی است که در این راستا ۱۶ تیم بر بهداشت و رعایت پروتکل ها نظارت می کنند.

مهرافزون عنوان کرد: دانش آموزان در مدارس باید دارای ماسک بوده و با رعایت فاصله یک و نیم متر در کلاسها حاضر شوند تا مشکلی رخ ندهد.

انتهای پیام/