فلاح گفت: روند مناسب سازی معابر برای معلولان در بروجرد، کُند است.

مسعود فلاح در گفت و گو با خبرنگار بازتاب بروجرد اظهار داشت: هر ساله قرار است که بخشی از مسیرها برای معلولان مناسب سازی شود اما متاسفانه طی دو سال گذشته روند مناسب سازی معابر برای معلولان در بروجرد، کُند است و به ندرت انجام می شود.

وی افزود: در حالی که باید شرایط در سطح شهر به گونه ای فراهم شود که همه معلولان بتوانند به راحتی در سطح شهر حاضر شده و کارهای خود را انجام دهند ولی برای اجرای این کار کمبود اعتبار و یا مقاومت برخی از مکانها برای مناسب سازی سبب شد تا این کار با تعلل و کندی پیش رود.

معاون عمرانی فرمانداری بروجرد تصریح کرد: طی یک برنامه ریزی قرار شد که مناسب سازی در مقابل خودپردازها و بانکها با اجرای برداشتن پله ها در دستور کار قرار گیرد ولی در برخی از موارد با مخالفت بانکها همراه شد.

فلاح خاطر نشان کرد: متاسفانه در بسیاری از ادارات شرایط به گونه ای است که معلولان نمی توانند به راحتی حضور داشته باشند که مناسب سازی در ادارات هم مطرح شد ولی آنگونه که انتظار می رود اجرا نشده است.

وی گفت: در هسته مرکزی شهر، از میدان قیام تا شهدا نیز برداشتن پله ها در معابر در دستور کار بود که همچنان شاهد روند کندی در این مناسب سازی هستیم البته در برخی از موارد به دلیل شرایط فنی امکان برداشتن پله ها وجود ندارد ولی در بیشتر موارد نبود اعتبار علت تعلل در این کار است.

انتهای پیام/